Το όραμά μας

Όραμά μας και ύψιστη προτεραιότητά μας είναι η παροχή γνώσεων και πολύπλευρης
καλλιέργειας των μαθητών μας, καθώς προσπαθούμε να εμπνεύσουμε στους μαθητές μας
αξίες και αρχές που θα είναι απαραίτητες για την επίτευξη του στόχου τους. 

 

Aλλά και για την
πορεία τους στη ζωή, και να αναδείξουμε το ήθος και την ευαισθησία τους με πολιτιστικές
εκδηλώσεις και κοινωνική προσφορά, μιας και προέχει η προσφορά στον συνάνθρωπο μας
όπως προέχει και η καλλιέργεια της ψυχής τους.