Συγχαρητήρια! Καταφέρατε να κάνετε εγγραφή στο Space!

Welcome to the Space new user landing page!

Αγαπητοί φίλοι,  Αυτήν την στιγμή δεν έχετε πρόσβαση σε όλο το υλικό των μαθητών και των τάξεων μας. Θα πρέπει να εγκριθεί η εγγραφή σας και να σας επιτραπεί πλήρης πρόσβαση ενεργού μαθητή/γονέα!

Ελέγξτε σύντομα την σελίδα αυτή, και αν έχετε πρόσβαση στο μενού MY SPACE, σας έχουμε εγκρίνει την συμμετοχή σας. Αλλιώς κάνετε υπομονή και σύντομα θα ενεργοποιήσουμε την εγγραφή σας!

 

Hi, I'm Miss Georgia AI! Want to chat?
AI Chatbot Avatar