Η μεθοδολογία μας και η φιλοσοφία μας

 • Στόχος μας είναι ο μαθητής. Η μάθηση είναι πολυκεντρική και περιλαμβάνει δραστηριότητες
  μέσα και έξω από τη τάξη. Είμαστε πρωτοπόροι στους τομείς της εκμάθησης και στόχος μας
  είναι το μάθημα να έχει σαν επίκεντρο τον μαθητή και όχι το δάσκαλο. Δεν είμαστε απλά
  κέντρο προετοιμασίας εξετάσεων, είμαστε σχολείο εκμάθησης γλωσσών. Δε χρησιμοποιούμε
  απαρχαιωμένες μεθόδους διδασκαλίας.
 • Μαθαίνουμε ξένες γλώσσες όπως μαθαίνουμε τη
  μητρική μας γλώσσα. Λαμβάνουμε μέρος σε αναγνωρισμένες εξετάσεις μεγάλων
  πανεπιστημίων με ακαδημαϊκή βαρύτητα και διεθνή αναγνώριση. Είμαστε επίσημο κέντρο
  προετοιμασίας εξετάσεων Cambridge σε συνεργασία με το CY Education Center.
 • Μαθαίνουμε τη γλώσσα και επενδύουμε σε αυτή. Δε φοβόμαστε τις εξετάσεις γιατί είναι
  μέρος της ζωής μας.
 • Η μάθηση μας βασίζεται στον μαθητοκεντρικό τρόπο διδασκαλίας μας.
 • Η μεθοδολογία μας βασίζεται στην πολυαισθητηριακή και βιωματική μάθηση, όπου οι
  μαθητές ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τη γλώσσα με δημιουργικό τρόπο μαθαίνοντας τη
  γλώσσα μέσα από την καθημερινότητα και όχι μόνο μέσα μόνο από βιβλία και ασκήσεις.
 • Όταν η φαντασία περνάει καλά, ονομάζεται δημιουργικότητα. Κι όταν αυτή με τη σειρά της,
  συνδέεται με τη συνεργασία και την κριτική σκέψη, τότε το μάθημα απογειώνεται κι οι
  αισθήσεις ξεχειλίζουν! Κι αυτή είναι η καθημερινότητά μας! Η διδασκαλία γίνεται με τη
  βοήθεια του δημιουργικού παιχνιδιού, της διάδρασης, της χρήσης της τεχνολογίας, των
  τραγουδιών, της λογοτεχνίας, του κινηματογράφου, των ποιημάτων και νέων μεθόδων
  διδασκαλιών, καινοτόμων και διαφορετικών από τις υπόλοιπες.
 • Είμαστε υποστηρικτές της βιωματικής μάθησης και του διαδραστικού τετραδίου. Οι μαθητές
  κατακτούν τη γνώση μέσω δραστηριοτήτων και όταν έρθει το ‘learning’ γίνεται ‘deeper’.
 • Μέριμνά μας είναι να έχουμε μαθητές ευτυχισμένους και χαρούμενους πρώτα και αυτό να
  συνδυάζεται και με την εκμάθηση των ξένων γλωσσών με αμέριστη αγάπη για το
  λειτούργημά μας, μιας και η διδασκαλία είναι κάτι περισσότερο από το να διανέμεις τη
  γνώση, είναι να εμπνέεις την αλλαγή.
Hi, I'm Miss Georgia AI! Want to chat?
AI Chatbot Avatar