Καλωσορίσατε στο Σχολείο μας!

Είμαστε μια ομάδα εκπαιδευτικών με εμπειρία, σύγχρονες αντιλήψεις, μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα!

Καλωσορίσατε στο ψηφιακό μας σχολείο

Συνδεθείτε με το TIK AC, με την τάξη σας και με τους καθηγητές σας για ένα μαγικό ταξίδι γνώσης!

Ένας ψηφιακός χώρος που θα υποστηρίξει τη μάθησή σας.

Our latest student blogs

Me And My Best Friend

Hi!My name is Gregory.I’m short ,thin with straight blonde hair.My best friend is George.He is like me ,short ,thin but

Read More »
Hi, I'm Miss Georgia AI! Want to chat?
AI Chatbot Avatar